0888.268.286
Lịch Sử Đơn Hàng
Chi tiết Mã ID đơn hàng Khách hàng Số Sản phẩm Tình trạng Tổng Cộng Ngày tạo
#70 Rain - 1 (2) Đã Hủy 0 ₫ 30/09/2016
#69 Đặng Tuấn Anh - 1 (2) Đã Hủy 0 ₫ 30/09/2016
#64 Dang Tuan Anh - 1 (2) Đã Hủy 0 ₫ 27/09/2016
#63 Dang Tuan Anh - 1 (2) Đã Hủy 0 ₫ 27/09/2016
#62 Dang Tuan Anh - 1 (2) Đã Hủy 289.000 ₫ 26/09/2016
#61 gggy - 1 (2) Đã Hủy 289.005 ₫ 26/09/2016
#60 lê tian - 1 (2) Đã Hủy 0 ₫ 26/09/2016
#59 Tuấn Vũ - 1 (2) Đã Hủy 0 ₫ 26/09/2016
#58 Dang Tuan Anh - 1 (2) Đã Hủy 0 ₫ 23/09/2016