0888.268.286
Thông tin đơn hàng
Chi tiết đơn hàng
Mã đơn hàng: #2467
Ngày tạo: 28/03/2017
Phương thức thanh toán: Giao hàng nhận tiền
Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
Địa chỉ giao hàng
e e
e
Tên sản phẩm Mã hàng Số lượng Đơn Giá Tổng Cộng
1 0 ₫ 0 ₫

Lịch sử đơn hàng

Ngày tạo Tình trạng Ghi chú
28/03/2017 (1) Chờ Xác Nhận
03/04/2017 (2) Đã Hủy