0888.268.286
Thông tin đơn hàng
Chi tiết đơn hàng
Mã đơn hàng: #75
Ngày tạo: 30/09/2016
Địa chỉ giao hàng
Rain -
Tên sản phẩm Mã hàng Số lượng Đơn Giá Tổng Cộng
Android Micro IKARA-001 IKARA-001 1 289.000 ₫ 289.000 ₫
Ghi chú đơn hàng
A

Lịch sử đơn hàng

Ngày tạo Tình trạng Ghi chú
30/09/2016 (1) Chờ Xác Nhận