0888.268.286
Thông tin đơn hàng
Chi tiết đơn hàng
Mã đơn hàng: #757
Ngày tạo: 24/11/2016
Phương thức thanh toán: Giao hàng nhận tiền
Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
Tên sản phẩm Mã hàng Số lượng Đơn Giá Tổng Cộng
1 0 ₫ 0 ₫

Lịch sử đơn hàng

Ngày tạo Tình trạng Ghi chú
24/11/2016 (1) Chờ Xác Nhận
25/11/2016 (2) Đã Hủy