0888.268.286
Banner Next Slide
Banner Next Slide
Micro Livestream X1
Micro thu âm và livestream ISK IM6

Micro thu âm và livestream ISK IM6

1.490.000 ₫ 1.990.000 ₫
Xem ngay
Giá đỡ mic cứng KH-31
Màng lọc POP SHIELD