0888.268.286
Micro Xe Hơi

Micro kết nối với dàn loa xe hơi thông qua sóng FM. Giúp bạn hát karaoke trên xe hơi chưa bao giờ dễ như vậy.