0888.268.286
Tai Nghe Karaoke

 Tai nghe kết nối dây và kết nối bluetooth phục vụ việc hát karaoke