0888.268.286
Thiết Bị Livestream

Thiết bị hỗ trợ hát livestream trên điện thoại di động. Hỗ trợ tốt cho tất cả các ứng dụng livestream như Bigo, TalkTV, Facebook...